Gratis Verzending en Retourneren

Retourneren

Kan ik mijn aankoop retouren?

Bij de aankoop van producten heb je  als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de jouw of een vooraf door  jouw aangewezen en aan Swypert bekend gemaakte vertegenwoordiger.

  1. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U bent aansprakelijk voor waardevermindering door gebruik van het product dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen.
  2. Wanneer je gebruik wenst te maken van de herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ons. Het kenbaar maken is nu heel eenvoudig. Geef je retour door via de E-mail of livechat. Je ontvangt dan een digitale retourlabel wat op de retour geplakt moet worden. Nadat je kenbaar hebt gemaakt te willen gebruik maken van het herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  3. Indien je na afloop van de termijn niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht en het product niet aan ons  heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@swypert.nl of via de Chat Box. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen. Geef uw bestelnummer en productnaam door.